Per a poder conduir de manera independent vehicles de motor i ciclomotors has de posseir prèviament una autorització que avali la teva capacitat, el coneixement i habilitats pertinents perquè circulis. El model d’autorització variarà de la mena de vehicle que disposis. T’ensenyem els tipus de permís de conduir que existeixen.

Com sabràs, la immensa majoria de vehicles requereixen l’adquisició d’un permís de conduir. Coexistint determinats tipus de permisos, que variaran en funció de si conduiràs un ciclomotor, moto, cotxe, camió o autobús.

Tipus de permisos de conduir

Carnet per a moto, permís AM, A1, A2 i A 

Perquè puguis circular amb una moto es requereix disposar d’alguna d’aquestes autoritzacions en les quals et repassarem les seves característiques perquè puguis preparar-te el permís de conduir i triïs el que millor s’adapti als teus interessos: 

  • AM: Referit a ciclomotors que disposen de dues o tres rodes, així com *cuatriciclos lleugers. L’edat mínima serà de quinze anys complerts.
  • A1: motocicletes que tenen una cilindrada màxima de 125 cm³ i la potència del qual aconsegueix 11 kW. L’edat mínima per a gaudir d’aquest permís serà de setze anys complerts.
  • A2: motocicletes que compten amb una potència màxima de 35 kW. L’edat mínima per a obtenir-ho serà de divuit anys complerts.
  • A: motocicletes i tricicles de motor. L’edat mínima per a la seva adquisició serà de vint anys i vint-i-un en el cas de tricicles.

Qué tipos de carné de conducir existen

Carnet per a cotxe, permís B

El permís de conduir tipus B et permet circular amb els següents vehicles:

Automòbils la massa màxima permesa dels quals no superi 3.500 kg i que compleixin amb l’objectiu de transportar no més de 8 persones a més del conductor. 

Tricicles i cuatriciclos de motor.

– Als divuit anys complerts es podrà obtenir aquest permís.

T’interessa: Quin termini de vigència té el permís B?

El permís per a conduir un camió, el permís C.

C1: referit a automòbils diferents respecte als que permet circular el permís de les classes D1 o D, la massa màxima acreditada de la qual excedeixi de 3.500 kg i no excedeixi dels 7500 kg. L’edat mínima per a la seva obtenció serà de divuit anys complerts.

C: automòbils diferents dels que autoritza circular el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada de la qual excedeixi de 3500 kg. L’edat mínima per a la seva obtenció serà de vint-i-un anys complerts. A més, es podrà adquirir amb divuit anys complerts quan siguis titular del certificat d’aptitud professional (*CAP) en la modalitat de qualificació inicial ordinària.

Qué tipos de carné de conducir existen

El permís per a circular amb un autobús, el D

D1: Vehicle construït per a complir amb el transport de no més de 16 passatgers a més del conductor i la longitud màxima del qual no excedeixi de vuit metres. L’edat mínima per a obtenir-ho serà de vint-i-un anys complerts, encara que podrà adquirir-se amb 18 anys complerts quan es doni el requisit de la titularitat del certificat d’aptitud professional (CAP).

D: Aquest permís dota de capacitat per a circular automòbils a fi de transportar més de vuit passatgers a més del conductor. L’edat mínima per a la seva adquisició és de vint-i-quatre anys complerts.

T’interessarà llegir també: Tot sobre el permís de conduir en línia

El carnet si desitges portar remolcs pesats: l’E 

A excepció dels carnets de motos, tots els permisos de conduir explicats amb anterioritat permeten portar remolcs de fins a 750 kg de massa màxima autoritzada (MMA). Si es desitja sobrepassar aquesta massa, cal treure’s el carnet E, que permet conduir el vehicle corresponent juntament amb un remolc o semiremolc d’una MMA que excedeixi de 750 kg. 

És així com s’aconsegueix els diferents permisos C1+E, C+E, D1+E, D+E o B+E. Amb els quatre primers necessites complir amb el requisit de tenir un mínim de 21 anys, mentre que l’últim, només disposa com a requisit tenir 18 anys.

Autorització per a mercaderies perilloses:

  • Autorització bàsica ADR que proporciona la capacitat per a transportar en vehicles no cisternes qualsevol tipus de matèria perillosa excepte explosius (classe 1) i radioactius (classe 7).
  • Aplicació ADR Cisternes, que faculta per al transport en cisternes, vehicles bateria, així com unitats de transport que carreguin cisternes o contenidors cisternes.
  • Aplicació ADR Explosius, que permet el transport de matèries de la classe 1.
  • Aplicació ADR Radioactives, que concedeix el transport de matèries de la classe 7.

Encara no tens el teu carnet de cotxe? A quines esperes per a començar de la forma més senzilla i segura?