El ralentí és un concepte que té un ús, a vegades, graciós. En moltes ocasions, es ‘sap’ el que és el ralentí, però no es té la facilitat per a descriure el que és. Això implica clarament que no tenim aprofundit el concepte. Súper important si vols obtenir el teu carnet de cotxe.

Definició tècnica i pràctica del que és el ralentí

El ralentí és la capacitat que té el motor de funcionar per inèrcia, sense que hàgim de trepitjar l’accelerador. Dit d’una altra manera, se li sol denominar com a règim mínim de gir del motor perquè es mantingui en funcionament sense ajudes externes.

Es dóna quan el motor està en punt mort i el cotxe pot mantenir-se així fins que se li esgoti tot el combustible. Aquest funcionament ‘per si mateix’ del motor quan l’encenem és el que es denomina ralentí i, de fet, ens pot fins i tot advertir d’avaries.

¿Qué es el ralentí?

Què succeeix quan està actiu el sistema?

Un cotxe en ralentí no pot moure’s, bàsicament perquè funciona en punt mort, sense marxes, sense accelerador i, en definitiva, sense cap mena d’ajuda a part del seu propi mecanisme.

Si bé quan activem el que és el ralentí del cotxe no podem accelerar, també ho és que mentre està encès posa en marxa moltes funcions del nostre vehicle com el sistema elèctric, de lubricació i refrigeració.

Quines són les revolucions normals d’un cotxe en ralentí?

El règim mínim de revolucions necessàries per a mantenir un cotxe en ralentí comprèn un rang d’entre 700 i 1300 rpm. Encara que cal ressaltar que això depèn de la mena de vehicle.

En un autobús, per exemple, aquest règim pot estar en menys de la meitat del màxim esmentat de revolucions per minut. (Menys de 600 rpm).

Altres factors que influeixen en les revolucions que són necessàries per al funcionament d’aquest sistema de ralentí és l’estat del motor -fred o calent- de manera que entre més baixa sigui la temperatura, més revolucions faran falta per a mantenir-lo en aquest estat.

També influeixen els sistemes que tinguem activats en el cotxe, com pot ser la ràdio, per posar un exemple.

¿Qué es el ralentí?

Avaries detectades a través del ralentí

El normal és trobar-se tots els dies amb el mateix ralentí, que no fa falta que estiguem mirant constantment, encara que ens sigui possible fer-ho amb claredat. El soroll se’ns farà familiar i ens alertarà automàticament d’alguna cosa que no va del tot bé.

El soroll podria ser més alt o més baix de l’habitual. Vegem alguns exemples:

Si notem que el ralentí va perdent força a poc a poc, és possible que la vàlvula del sistema estigui bruta i calgui tractar-la. En aquest cas, el cotxe a poc a poc anirà disminuint les revolucions per minut fins que es cali.

Ull, pot ser que no sigui exactament el ralentí el que estigui causant problemes. Si notem que aquest varia de manera descontrolada, potser la causa es troba en els sensors que detecten la posició del propi accelerador.

De notar variacions en el que és el ralentí del nostre cotxe, en qualsevol cas, haurem de visitar un taller.

En cas d’avaria a la meitat d’un viatge, no dubtis a acudir al nostre servei d’assistència en carretera perquè t’ajudi allà on estiguis.

Estalvi gasolina si vaig en el règim mínim de rpm?

Sí, efectivament. Quan el cotxe està en punt mort funciona amb les revolucions més baixes i al no trepitjar l’accelerador, el cotxe no consumeix. No obstant això, t’avancem que no és, ni des de lluny, el recomanat. El cost d’aquesta pràctica pot arribar a ser mil vegades més cara que la gasolina o el gasoil, perquè exposa de manera directa l’estabilitat i seguretat del teu vehicle.

Recorda que si encara no tens el teu carnet, pots treure-te’l amb nosaltres.