És millor tenir ben estudiades quines són les faltes eliminatòries de la DGT abans de presentar-nos a l’examen per a assegurar que puguem ser el més eficaços possibles.

Quines són les faltes eliminatòries de la DGT? T’ho expliquem de manera senzilla.

Classificació de les faltes eliminatòries de la DGT

Existeixen tres categories de faltes eliminatòries de la DGT. Aquestes es classifiquen en funció d’un número: E, D i L.

Faltes eliminatòries E 

Es classifiquen com faltes eliminatòries de tipus E totes aquelles que impliquin un incompliment de les normes viàries o comportament que pugui suposar un perill per a la seguretat tant pròpia, com dels altres.

Igualment serà tingut en compte l’incompliment de tots aquells senyals reguladors circulatòries que es classifiquin com a greus o molt greus recollides en la Llei de Trànsit.

Faltes D o deficients

La falta deficient s’entén com aquell incompliment de les normes o els comportaments que suposin l’obstaculització del trànsit, així com amb les concernents al no compliment dels senyals reguladors abans esmentats.

Faltes L o lleus

La falta lleu es dóna quan, per descarti, l’incompliment de les normes o el nostre comportament al volant no suposi cap de les dues problemàtiques anteriors.

És important ressaltar que també es tenen en compte en aquestes faltes el maneig dels comandaments, això sí, sempre que no sigui susceptible de considerar-se una falta greu o molt greu.

Faltas eliminatorias en el examen de conducir, ¿cuáles son y cómo evitarlas?

Quantes faltes eliminatòries puc cometre segons la DGT?

Aquesta és la pregunta del milió. Quantes faltes puc cometre per a obtenir el meu permís de circulació? De manera senzilla, una falta eliminatòria suposa un suspens directe. Vist al detall, el quadre queda així. Un suspens pot ser:

 • 1 falta eliminatòria.
 • 2 faltes deficients.
 • 1 falta deficient i 5 lleus.
 • 10 faltes lleus.

Exemples de faltes eliminatòries de la DGT que ens poden arruïnar l’examen

Poques coses més útils que posar-nos en situació i abastar amb exemples pràctics les faltes eliminatòries de la DGT que podrien acabar amb el nostre examen pràctic de conduir.

Saltar-se un pas de zebra és una falta eliminatòria. Aquestes són les faltes que hem de tenir molt en compte per a no suspendre l’examen. Altres exemples són:

 1. No respectar la separació lateral amb ciclistes o vianants.
 2. No adaptar la velocitat a les condicions de la carretera.
 3. Depassar la velocitat permesa.
 4. Avançar a altres vehicles de més de dues rodes en interseccions i/o sense tenir visibilitat suficient.
 5. No respectar tant els senyals com les indicacions dels agents de circulació.
 6. No cedir el pas quan hem de fer-lo o realitzar un stop.
 7. Accedir a un carril el sentit de circulació del qual és el contrari o està reservat per a autobusos.

En definitiva, totes les infraccions que posin en perill la seguretat pròpia i dels altres és una falta eliminatòria.

Faltas eliminatorias en el examen de conducir, ¿cuáles son y cómo evitarlas?

Exemples de faltes deficients

Aquí tens uns quants exemples del que es consideren faltes deficients:

 • Circular a menor velocitat de la permesa sense causa justificada.
 • Incorporar-se de manera incorrecta a la circulació.
 • Detenir-se o reduir massa la velocitat sense justificació.
 • Frenar abans d’entrar en el carril de deceleración.
 • Circular sense respectar la distància de seguretat.
 • No facilitar el passo als serveis d’urgència.
 • Aparcar el vehicle de manera que sobresurti respecte a l’alineació amb la resta de vehicles o de les pròpies marques que delimiten la zona d’estacionament.

Si et fixes, totes aquestes coses fan que la circulació no sigui fluida i fins i tot que els nostres moviments poden arribar a ser perillosos.

Exemples de faltes lleus

Per molt lleus que consideri la DGT aquestes faltes, no per això hem de prestar-li menys atenció. Recorda que basten 5 faltes lleus i una deficient o 10 faltes lleus perquè suspenguem el permís de conduir. Mira aquests exemples:

 1. No comprovar el vehicle i adaptar-lo abans d’iniciar la marxa.
 2. No senyalitzar de forma adequada una maniobra.
 3. Colpejar una vorada (sense pujar-lo)
 4. Avançar per la dreta en vies que tenen més de dos carrils per a cada sentit.
 5. Accelerar sense haver col·locat la marxa correcta o amb el punt mort.
 6. Canviar de manera brusca les marxes.

Aquí una dada que et serà de molta ajuda: cada vegada que se’t cali el cotxe, s’anotarà com una falta lleu. Això significa que si se’t cala 10 vegades, hauràs suspès.

Anota aquestes claus i llança’t a obtenir el teu carnet de cotxe, si encara no ho has fet.