Sabies que els conductors de camions professionals solen tenir un salari més elevat que el dels conductors d’altres mitjans de transport terrestre? Aquesta és una de les raons per les quals moltes persones es llancen a treure’s el carnet de camió. Aquí et comptem tot el que necessites saber per a treure’t el carnet tipus C necessari.

Un carnet que et brinda més oportunitats d’ocupació

El carnet de camió sol obtenir-se per a augmentar les possibilitats d’ocupació ja que ningú condueix un camió per a anar al super. Per tant, és un carnet pensat per a professionals que vulguin ascendir o obtenir més oportunitats de trobar treball. Un treball que, generalment, a més, sol ser ben remunerat. Encara que, com en tot, sempre hi ha excepcions.

Què ens permet fer el carnet tipus C?

Amb el carnet de camió podem conduir vehicles que la seva MMA o Massa Màxima Autoritzada no superi les 3,5 tones i que no tingui més de 9 places, incloent la del propi conductor. Se sol dir que aquest carnet permet el transport per carretera amb mercaderies sense límit de pes.

Amb el tipus C també podem portar remolc. En aquest cas la MMA d’aquest no pot superar els 750 quilograms.

Carnet de camión, todo lo que necesitas saber para obtener el carnet tipo C

¿Qué diferencia existe entre los carnets tipo C y C1? 

El permiso C1 a diferencia del permiso tipo C, solo permite que circulemos con vehículos con una Masa Máxima Autorizada de 7500 kilogramos. Es decir, nos permite conducir camiones, pero de menor tamaño y/o menor carga. 

En los requisitos también encontramos una diferencia: Quienes aspiran a tener el carnet C1 lo pueden hacer desde que se cumple la mayoría de edad. Sin embargo, para poder obtener el permiso C, que otorga más competencias, se debe esperar a tener cumplidos los 21 años. 

T’interessarà conèixer: Quins tipus de permís de conduir existeixen?

Quina diferència existeix entre els carnets tipus C i C1?

El permís C1 a diferència del permís tipus C, només permet que circulem amb vehicles amb una Massa Màxima Autoritzada de 7500 quilograms. És a dir, ens permet conduir camions, però de menor grandària i/o menor càrrega.

En els requisits també trobem una diferència: Els qui aspiren a tenir el carnet C1 el poden fer des que es compleix la majoria d’edat. No obstant això, per a poder obtenir el permís C, que atorga més competències, s’ha d’esperar a tenir complerts els 21 anys. 

Requisits per a obtenir el tipus C de camió

Afortunadament, els requisits per a obtenir el permís C per a conduir camions no són molts, encara que sí una miqueta més exigents que els del carnet tipus B, per exemple:

  1. És necessari haver complert ja els 21 anys.
  2. Comptar amb nacionalitat o residència espanyola.
  3. Aprovar tant l’examen teòric com el pràctic.

A part d’això, és necessari aportar documentació:

  • DNI, NIE o permís de residència.
  • 2 fotos de grandària carnet sobre fons blanc.
  • El certificat d’haver superat l’examen psicotècnic en un centre oficial de reconeixement mèdic per a futurs conductors.
  • Declaració signada de capacitació per a conduir vehicles de motor.

Aspectes importants que tenir en compte sobre el carnet C de camions

Abans de llançar-te a treure el carnet de camions tipus C, tingues en compte que, si ja tens el C1, no hauràs de realitzar la prova teòrica, només la pràctica.

D’altra banda, els permisos de conduir tipus C estan subjectes a la superació d’un curs C.A.P. (Certificat d’Aptitud Professional). Es tracta d’un document que és necessari obtenir per a poder exercir la professió de transport de viatgers i mercaderies.

És a dir, per a poder treballar amb el teu nou carnet de camions, necessites, a més d’haver superat el procés habitual (teoria – pràctica), has de realitzar un curs que acrediti que estàs capacitat professionalment per a conduir un vehicle de tals dimensions.

Carnet de camión: todo lo que necesitas para obtener el carnet tipo CCarnet de camión, todo lo que necesitas saber para obtener el carnet tipo CCarnet de camión, todo lo que necesitas saber para obtener el carnet tipo CCarnet de camión, todo lo que necesitas saber para obtener el carnet tipo C

En què consisteix el curs CAP?

El Certificat d’Aptitud Professional, tal com ja apuntem, és obligatori per a poder treballar amb aquests vehicles.

Per a obtenir-ho, hem de realitzar una formació teòrica i pràctica de 140 hores en total amb una part teòrica i una pràctica amb les quals després seràs capaç de superar l’examen final tipus test de 100 preguntes.

Posteriorment cada cinc anys és necessari realitzar una formació contínua que tindrà una durada de 35 hores i, igualment, constarà de part teòrica i pràctica.

En RACC Start pots treure el teu carnet de camió i curs C.A.P. de forma molt senzilla. A quines esperes? La nostra metodologia és súper efectiva.